За нас.

Ние сме новосъздадена агенция за почистване с малък и сплотен екип с различна философия. Разчитаме на отлично професионално обслужване и лични препоръки.

Каква е нашата визия?

В този бранш има няколко основни проблема:

Нашето решение е да разпределяме по-справедливо средствата от този тип труд. Когато служителят получава повече, ще е по-мотивиран и лоялен. Ще се пресеят добрите служители, които от своя страна ще повикат и своите качествени колеги.

Следователно и клиентите ще са по-доволни и ще ни препоръчват на свои познати. 

Не на последно място, ние като организатор, макар и да взимаме по-малко от стандарта за бранша, в дългосрочен план ще сме по-благодарни и удовлетворени, защото ще развием устойчив бизнес.

service-1.jpg
clean-decoration-home-6412.jpg

Точни и коректни

Ние разчитаме на професионално изпълнение на услугите предлагани от нас и коректност в отношенията.

Разчитам на тях да гледат моето Йорки, когато пътувам и не мога да го взема с мен.
Теодора Иванова
София